Care Este Diferența Dintre Rasă Și Etnie?

Autor: | Ultima Actualizare:

Care este diferența dintre rasă și etnie? Mulți oameni tind să se gândească la rasă și etnie ca la unul și același lucru. Adesea, cuvintele sunt folosite interschimbabil. Privind definiția într-un dicționar, de obicei nu o face mai clară. Cu toate acestea, aceste două cuvinte au semnificații separate. Înțelegerea importanței lor distincte este din ce în ce mai importantă, în special pentru că diversitatea din lume continuă să crească.

Ce este rasa?

Declarată pur și simplu, rasa este cuvântul folosit pentru a descrie caracteristicile fizice ale unei persoane. Aceste caracteristici pot include totul, de la culoarea pielii la culoarea ochilor și structura facială până la culoarea părului. Acest termen este de natură fiziologică și se referă la populații distincte din speciile mai mari. Rasa a fost odată un domeniu științific comun de studiu. Astăzi, totuși, majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că diferențele genetice între rase nu există.

Ce este etnia?

Etnicitatea, pe de altă parte, este cuvântul folosit pentru a descrie identitatea culturală a unei persoane. Aceste identități pot include limba, religia, naționalitatea, strămoșii, rochia și obiceiurile. Membrii unei etnii particulare tind să se identifice între ei pe baza acestor trăsături culturale comune. Acest termen este considerat antropologic, deoarece se bazează pe comportamente învățate.

Diferența dintre rasă și etnie

Un exemplu al diferenței dintre acești doi termeni este examinarea persoanelor care au aceeași etnie. Două persoane își pot identifica etnia ca fiind americană, dar rasele lor pot fi alb-negru. În plus, o persoană născută din origine asiatică care a crescut în Germania se poate identifica rasial ca fiind asiatic și etnic ca și germanul.

Persoanele care au aceeași rasă pot avea, de asemenea, etnii distincte. De exemplu, persoanele care se identifică ca alb pot avea etnie germană, irlandeză sau britanică.

Diferențele construite social

Unii cercetători cred că ideea de rasă și etnie a fost construită social. Acest lucru se datorează faptului că definițiile acestora se schimbă în timp, pe baza opiniei publice larg acceptate. Race sa crezut odată ca se datorează diferențelor genetice și morfologiilor biologice. Această credință a dat calea rasismului, ideii de superioritate rasială și inferioritate. De exemplu, atunci când imigranții italieni au început să sosească în Statele Unite, ei nu au fost considerați parte a "rasei albe". Același lucru este valabil și pentru imigranții irlandezi și est-europeni. Opinia larg acceptată, conform căreia acești indivizi nu erau alb, a condus la restricții ale politicilor de imigrare și la intrarea imigranților "non-albi". De fapt, în această perioadă, oamenii din aceste zone au fost considerați ca fiind "rase alpine" sau "mediteraneene". Astăzi, aceste categorii de rase nu mai există. În schimb, din cauza schimbărilor ulterioare de politici, oamenii din aceste grupuri au început să fie acceptați în rasa mai largă "albă". Ele sunt identificate acum ca grupuri etnice individuale. Ceea ce arată că, la fel ca ideea de rasă, ideea de etnie se schimbă de-a lungul timpului pe baza opiniei publice pe scară largă.

Identitatea etnică este considerată a promova coeziunea grupului, în special în comunitățile de imigranți. Partajarea identității etnice în grupuri sau comunități oferă siguranță persoanelor care ar putea fi evitate în țara gazdă. În timp, cu toate acestea, identitatea etnică este înlocuită cu identitatea rasială. Această înlocuire are loc în momentul în care fiecare generație succesivă începe să se asimileze cu cultura țării gazdă, care, prin urmare, trece de la a fi țara gazdă la domiciliu.